Ik heb een paar interessante publicaties gespot voor iedereen die zich bezig houdt met burgerparticipatie en de energietransitie. Het gaat om de 56 pagina’s tellende publicatie Burgerparticipatie in de warmtetransitie (download PDF) en het 18 pagina’s tellende Van het gas af in samenspraak met de bewoner (download PDF) van Anne Heeger en Saskia Buitelaar ( Platform31 ). Uit beide gratis te downloaden rapporten / essays heb ik een aantal interessante quotes geselecteerd. Achter iedere quote heb ik mijn eigen aanvullingen geplaatst:

“Om aan de wensen van burgers tegemoet te komen, is het voor de overheid, met name lokale overheden, steeds belangrijker om goed naar hen te luisteren en meer naast dan boven hen te staan.”

-> Ik denk dat we ALLEMAAL wat beter moeten leren luisteren. Niet alleen overheden die naar de bewoners luisteren maar ook bewoners die naar overheden luisteren. En uiteraard hoort het bedrijfsleven ook in dit rijtje thuis. Allemaal hebben we unieke inzichten om te delen. Deze inzichten hebben we hard nodig om goed samen te kunnen werken. En samenwerking is nodig voor de uitdaging die er ligt.

“Burgerparticipatie werkt alleen als er overheidsparticipatie tegenover staat.”

-> Dit gaat over verantwoordelijkheid nemen. Ook hier geldt dat zowel bewoner als overheid als bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid neemt. Verantwoordelijkheid nemen gaat over deelnemen in plaats van toekijken. Het gaat over een houding die zegt ‘ik ben benieuwd’ in plaats van ‘het zal mij benieuwen’.

“Waar hebben burgers eventueel wel belangstelling voor? Hoe het gebied rond de flat eruitziet!”

-> Boodschap: Maak het verbeteren van zowel de woonomgeving als de leefomgeving ook onderdeel van de totale energietransitie. Dus organiseer zowel functionele energie (door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen om huizen mee op te warmen) als vitale energie (door bijvoorbeeld een groene plek te maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten waardoor minder eenzaamheid ontstaat en de zorgvraag daalt).

Centrale vraag: “Hoe krijg je de burger in beweging en hoe kun je de al actieve groepen bewoners ondersteunen?”

-> Mensen komen in beweging als er iets speelt dat ze raakt. Mensen raken kan 1) op basis van angst (de desastreuze gevolgen van de klimaatverandering inzichtelijk / tastbaar maken) maar ook 2) op basis van inspiratie (elkaar energie geven met visies / Dromen en concrete oplossingen voor de gezamenlijke (deel)uitdagingen die er liggen). Beide paden zijn denk ik goed om te bewandelen. Pad 1 geeft de noodzaak aan (zie trailer ‘Before The Flood’ bovenaan), pad 2 zorgt dat we zien dat / wat er mogelijk is (zie video hieronder met duurzame renovatie in 1 dag).

Anne en Saskia, dank voor het uitwerken van beide publicaties.

https://www.platform31.nl/publicaties/burgerparticipatie-in-de-warmtetransitie
https://www.platform31.nl/publicaties/van-het-gas-af-in-samenspraak-met-de-bewoner

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here